Jak co roku, również i w tym, Zarząd Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” przedkłada Komisji Nadzorującej raport z działalności Centrum.
W celu przybliżenia wszystkim, którzy czują się związani z tym miejscem. udostępniamy raport za 2023 rok, w którym można przeczytać o wydarzeniach minionego roku, działającymi duszpasterstwami i instytucjami, z którymi współpracujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.