Tutaj możesz wesprzeć Centrum św. Jana Pawła II

Jeśli chcesz wspierać nas stale.Zachęcamy do włączenia w swoim banku przelewu stałego.

Wesprzyj nas:

Składamy serdeczne podziękowanie za każde wsparcie.
Msza święta w intencji Darczyńców w każdą niedzielę o godz. 12.30.

RODO

Zgodnie z art. 8 u. 1 Dekretu KEP oraz art. 13 u. 1 i 2 RODO, pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” z siedzibą przy ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach księgowych w związku ze składaną darowizną oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ew. art. 7 ust.1 pkt 2 Dekretu KEP) tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (darowizny), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ew. art. 7 ust.1 pkt 3 Dekretu KEP) tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ew. art. 7 ust.1 pkt 6 Dekretu KEP), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W tym przypadku chodzi o przesłanie podziękowania za okazane wsparcie). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych jest możliwy poprzez adres e-mail: centrum@janpawel2.pl

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również firma Przelewy24 w zakresie realizacji płatności, a informacje o przetwarzaniu przez nią danych znajdują się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowychbędą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa; nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza przypadkami realizacji działalności misyjnej Kościoła bądź zadań zleconych przez Stolicę Apostolską). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. W przypadku danych osobowych związanych z działalnością kanoniczną Kościoła Katolickiego, właściwym organem nadzoru jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl natomiast w przypadku danych związanych z pozostałą działalnością: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.”

Wpłacając darowiznę wspierasz rozwój Centrum Św. Jana Pawła  II w Krakowie

20,00 
50,00 
100,00 
250,00 
500,00 
lub własną kwotą w zł :