Prezes Zarządu

ks. Tomasz Szopa

Członek Zarządu

ks. prał. Grzegorz Szewczyk