Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie to przestrzeń wystawiennicza prezentująca największy zbiór przedmiotów osobistych i darów otrzymanych przy różnych okazjach przez Papieża Polaka. Niemalże w namacalny sposób dotykamy tutaj Jego wyjątkowego Pontyfikatu, jak również wielu miejsc i kultur, do których tak chętnie pielgrzymował.

Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie sprawuje kuratelę nad wystawami i przestrzeniami edukacyjnymi:

Nasz Papież

Wystawa „Nasz Papież” to szczególna forma inspiracji płynącej z życia i pontyfikatu Jana Pawła II. W sercu Muzeum prezentowane są dary, jakie Papież otrzymywał od wiernych całego świata, których odwiedzał w czasie swoich 104 pielgrzymek. Zaskakuje tu różnorodność i bogactwo kultur, pomysłowość tych, którzy spotykając papieża chcieli wyrazić swoją wdzięczność za jego obecność i troskę. Głosem przewodnim po tych artefaktach jest opowieść papieża Benedykta XVI o 14 encyklikach, będących dziedzictwem Jana Pawła II. Ta jedyna w swoim rodzaju „pielgrzymka” poprzedzona jest zdjęciami i przedmiotami, szczególnie z tzw. okresu krakowskiego życia Karola Wojtyły.

Godziny otwarcia: codziennie 9.00-17.00

Bilety: 15 zł – normalny, 10 zł – ulgowy, 25 zł – rodzinny, usługa przewodnicka – 100 zł

Kim jest Człowiek z Całunu?

„Kim jest człowiek z całunu?” to ekspozycja pokazująca z naukową precyzją historię powstania Całunu Turyńskiego. Najnowsze dowody potwierdzające autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi opisami Męki Chrystusa utwierdzają pielgrzyma w wierze i dają podbudowę merytoryczną pod ewentualną dyskusję na temat ich autentyczności. Zwiedzający mają okazję obejrzeć: kopię Całunu, na co dzień przechowywanego w skarbcu Katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie, trójwymiarową wizualizację Człowieka, którego wizerunek widnieje na płótnie oraz rzeźbę „Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, który żył pomiędzy nami”.

Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 17.00

Bilety: 15 zł – normalny, 10 zł – ulgowy, 25 zł – rodzinny,
usługa przewodnicka – 100 zł

Karol Wojtyła w Trentino

O fascynacji przyrodą i sportem u Karola Wojtyły, a później u Jana Pawła II, napisano już wiele. Jednak gospodarze włoskiej Prowincji Trydent, przy współpracy tamtejszych rzemieślników i użyciu materiałów pochodzących z ich regionu, przygotowali niecodzienną ekspozycję, którą można podziwiać w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Pokonując 390 m2 przestrzeni muzealnej, na filmach i zdjęciach, można spotkać i usłyszeć polskiego papieża zachwycającego się otaczającym światem przyrody, jeżdżącego na nartach, rozdającego Komunię Świętą na górskich szczytach. Spoglądająca z trójwymiarowych zdjęć twarz Ojca Świętego wyraża zachwyt nad przyrodą, tradycją i folklorem regionu Trydent. Jest to przeżycie godne polecenia dla wszystkich chcących poznać osobę i duchowość Jana Pawła II.

Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 17.00

Bilety: 15 zł – normalny, 10 zł – ulgowy, 25 zł – rodzinny,
usługa przewodnicka – 100 zł

Lekcje Muzealne

Drzwi Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego są szeroko otwarte dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy nauczycieli wraz z dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zajęcia edukacyjne, które odbywają się w przestrzeniach naszych wystaw. Lekcje muzealne stanowią niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką poprzez program dostosowany do potrzeb uczestników. Zarówno osoby prowadzące, przekazywana treść, jak i długość zajęć dostosowywana jest do potrzeb grupy.

Proponowane przez nas przykładowe tematy: „Mój Papież” „Dlaczego Nasz?” „Nie lękamy się!” „Kim był Jan Paweł II?” 

Cena: 10 zł/os.

Quest

„Quest – wyprawa odkrywców JPII” to gra terenowa po Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Jest inicjatywą naszego Muzeum przeznaczoną dla dzielnych odkrywców w wieku szkolnym, którzy lubią aktywny wypoczynek i jednocześnie chcą przypomnieć sobie postać Karola Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II. Eksplorowanie poszczególnych miejsc na terenie Białych Mórz przybliży drogę, którą przebył Jan Paweł II podążając ku świętości, a rozwiązanie dziesięciu zadań przypomni uczestnikom życie naszego wielkiego świętego i sprawi, że na końcu wyprawy do ich rąk trafi miła niespodzianka.

Czas trwania: ok. 30 min. po wcześniejszym zwiedzeniu Sanktuarium z przewodnikiem

Bezpłatnie

Zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na mapie Krakowa.