Sympozjum o młodych organizowane przez Radę Episkopatów Europy « WSTAŃ! CHRYSTUS CIĘ WOŁA ».

Od 20-23 października odbywało się w Sanktuarium św. Jana Pawła II Sympozjum o młodych organizowane przez Radę Episkopatów Europy
« WSTAŃ! CHRYSTUS CIĘ WOŁA » (Mk 10, 49).
Udział w nim wzięli przedstawiciele młodzieży oraz biskupi z blisko 30 krajów Europy.
Każdy z dni Sympozjum pełen był świadectw młodych ludzi oraz wspólną modlitwą Liturgią Godzin i Eucharystią.
Uczestnicy spotykali się również na pracy w grupach, a potem dyskutowali nad wnioskami.
Była też przestrzeń na wymianę tzw. dobrych praktyk.
Bardzo się cieszymy, że tak ważne wydarzenia, jak spotkanie i wspólne wypracowywanie rozwiązań dla młodzieży w Kościele mogło mieć miejsce w Domu Świętego Papieża.
św. Janie Pawle II, który znałeś wartość spotkania i dialogu z młodymi – módl się za nami!
Dziękujemy też za obecność i zdjęcia: Biuru Prasowemu Archidiecezja Krakowska
Fotorelacja z Dnia I:

Dzień II:

Dzień III:

Dzień IV, ostatni: