Nagrania żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum

5 i 6 czerwca w budynku FIDES odbyły się nagrania żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum, pod dyr. Susi Ferfoglia.
Zespół nagrał Oficjum rymowane o św. Klarze, który jest zapisany w Antyfonarzu ss. Bernardynek z Wielunia z XVII wieku.
Jest to premierowe nagranie oficjum, które było wykonywane w klasztorze sióstr w Wieluniu.
Nagrania dokonało studio: Classical Sound Studio – Paweł Ożga


III Pielgrzymka Chórów Archidiecezji Krakowskiej

III Pielgrzymka Chórów naszej Archidiecezji odbyła się 14 czerwca. 
 
W naszym Sanktuairum przygotowywało się, a podczas beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Rapacza w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zaśpiewało około 250 chórzystów. 
 
U nas przeżywali Nieszpory z homilią oraz warsztaty i pracowali nad repertuarem pod batutą prof. dr. hab. Wiesława Delimata.
 
Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną modlitwę śpiewem. 


10-lecie Fundacji HCPT w Polsce

– Naszym zadaniem jest tworzyć warunki dla wzrostu nasion i uważać na to, by nie wdeptać w ziemię kiełkującego ziarna. Jeśli pozwolimy ziarnu, by rosło, jeśli zadbamy o maleńkie przejawy dobroci w świecie, będziemy oglądać cuda – mówił bp Damian Muskus podczas Mszy św. odprawionej w Sanktuarium św. Jana Pawła II z okazji 10-lecia Fundacji HCPT.

W homilii bp Damian Muskus powiedział, że przypowieść o niepozornych ziarnach mówi o królestwie Boga, w którym liczą się pokora, cichość i maleńkość, a nawet ludzka słabość i bezradność. – Bóg z czułością bierze na swojej ręce tych, którzy są jak mikroskopijne ziarenka – niezauważalni, pomijani, czasem lekceważeni i samotni w swojej bezbronności. Jego miłość sprawia, że życie maluczkich i najsłabszych nabiera głębokiego znaczenia – podkreślił.

Zauważył, że każde spotkanie z czyjąś słabością, niepełnosprawnością i cierpieniem jest dla człowieka wrażliwego wyzwaniem i wytchnieniem. Stawia ono pytania o to jaki sens ma ludzki ból, wytrącając z obojętności i przywraca właściwą hierarchię spraw najważniejszych, przypominając o godności człowieka. – Bez nich stalibyśmy się nieludzkimi istotami pędzącymi po sukces, gubiącymi smak życia i jego istotę. Tak naprawdę to oni, nasi najsłabsi przyjaciele, siostry i bracia, podbijają świat, bo to oni są sercem Ewangelii – zaznaczył i dodał, że by ziarno mogło wykiełkować, potrzebny jest odpowiedni klimat, opieka i troska. Stwierdził, że doświadczają ich członkowie Fundacji HCPT, której celem jest organizacja corocznej pielgrzymki osób z niepełnosprawnościami i chorych do sanktuarium w Lourdes.

– Pielgrzymki fundacji do Lourdes są jak takie ewangeliczne ziarenka dobra, z których kiełkuje siła dla słabych i mocna wiara w to, że cierpienie złożone w ręce Boga skutkuje nie śmiercią, ale zmartwychwstaniem. Jest drogą życia – mówił biskup. Podkreślił, że głoszenie królestwa Bożego nie polega na zmienianiu innych. – Naszym zadaniem jest tworzyć warunki dla wzrostu nasion i uważać na to, by nie wdeptać w ziemię kiełkującego ziarna. Jeśli pozwolimy ziarnu, by rosło, jeśli zadbamy o maleńkie przejawy dobroci w świecie, będziemy oglądać cuda – wskazał i na zakończenie życzył zebranym, by rozsiewali wokół siebie drobiny dobra, mając ufność, że wyrasta z nich królestwo Boże.

Fundacja HCPT to część międzynarodowej Fundacji HCPT, której siedziba jest w Wielkiej Brytanii. Organizuje ona od 60 lat w okresie Wielkanocy pielgrzymkę chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Lourdes.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


"Ewangelizacja w mediach. Rola i znaczenie formatowania przekazów na przykładzie wybranych stacji radiowych"

Objęliśmy patronatem medialnym i instytucjonalnym książkę « Ewangelizacja w mediach, autorstwa o. M. Ciechanowskiego OSPPE i K. Cymanow-Sosin.

Zachęcamy do sięgnięcia po tę lekturę oraz do ewangelizacji poprzez media społecznościowe.

Książka ta, to próba spojrzenia na zmiany i trendy, z jakimi mamy do czynienia w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jest także kompendium wiedzy na temat ewangelizacji w mediach elektronicznych. Naukowe spojrzenie na funkcjonowanie mediów i wypełnianie funkcji ewangelizacyjnej, a także analizy w zakresie medialnej praxis, potwierdziły, że niektóre aspekty wcześniej umieszczane w obrębie preewangelizacji, należą do ewangelizacji rozumianej jako „komunikowanie prawdy przez miłość”. Dzieje się tak wobec faktu, iż media stają się niekiedy jedynym sposobem docierania do niektórych środowisk, np. w sytuacjach kryzysowych. Wymiernym owocem badań było także przedstawienie rekomendacji dla twórców programów o tematyce ewangelizacyjnej w rozgłośniach katolickich. Dotyczyło to, po pierwsze, możliwości wykorzystania audialnych i wizualnych metod oraz narzędzi w przekazie treści ewangelicznych; po drugie – korelacji pomiędzy tradycyjnym formatem radiowym i potencjałem nowych mediów, uwzględniających polisensoryczne oddziaływanie na użytkownika; po trzecie – funkcjonowania mediów w obliczu wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Książka, która mieści się w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, związana jest z istotną kwestią ewangelizacji w środkach społecznego przekazu. Ten aspekt, choć stanowi kontekst badań w odniesieniu do wskazanego obszaru nauk, jest w niektórych fragmentach pracy mocno eksponowany. Ewangelizacja, w tym także głoszenie za pośrednictwem środków społecznego przekazu, jest potraktowane jako zadanie fundamentalne. Studium analityczno-badawcze, dotyczące formatowania i recepcji przekazów medialnych, zmierzało do wyjaśnienia teleologii wykorzystania określonych przekazów i nośników w celu komunikowania wybranych znaczeń i wartości. Sam tytuł wskazuje, że już w początkowych założeniach za nadrzędną funkcję tego typu mediów uznana została ewangelizacja, a kolejne analizy oraz ich interpretacja zmierzały do potwierdzenia tej hipotezy. Ewangelizacja w środkach społecznego to nie tylko głoszenie Słowa Bożego z wykorzystanie medium, ale podlega jej również sam „świat mediów”, czyli proces ten dotyczy także ludzi mediów i pracowników medialnego otoczenia tego środka przekazu. Wiąże się to z tak wrażliwymi kwestiami, jak formacja do głoszenia, wychowanie do odbioru mediów oraz zagadnienia edukacji medialnej w ogóle.

« Media są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych i społecznych. » ~Jan Paweł II


Ofiaromat w naszym Sanktuarium św. Jana Pawła II

Od dziś, 7 czerwca 2024 roku w naszym Sanktuairum można złożyć ofiarę za pomocą ofiaromatu.
Nasze ofiaromaty znajdują się w kościele górnym przy Kaplicy Amerykańskiej  oraz dolnym naprzeciwko Kaplicy Kapłańskiej.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za składane ofiary podczas Mszy świętych, do skarbon, przelewem na konto oraz za pomocą ofiaromatu!
 
W intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów odprawiana jest Msza święta w każdą niedzielę o godz. 12.30. 


Piknik rodzinny – 23 czerwca 2024 roku

Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zapraszają wszystkie rodziny na Piknik Rodzinny w ramach Archidiecezjalnego Święta Rodziny, który odbędzie się 23 czerwca w godzinach 12:00- 15:00 na terenach zielonych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Wydarzeniu towarzyszyć będą obchody ,,Światowego Dnia Uchodźcy” organizowanego we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla uczestników, takich jak: gry i zabawy, konkursy, pokaz pracy służb mundurowych, malowanie twarzy, warkoczyki, wata cukrowa, dmuchańce, występ zespołu Promyczki Dobra oraz wiele innych. Dodatkowo, na wszystkich gości czekać będzie pyszny poczęstunek.

Podczas Pikniku będziemy także przeprowadzać akcję krwiodawstwa, dając wszystkim chętnym możliwość wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.

To doskonała okazja, aby spędzić czas w rodzinnej atmosferze, bawiąc się i tworząc niezapomniane wspomnienia. Dołączcie do nas i cieszcie się radosnym dniem podczas Pikniku Rodzinnego.